Služby

Hlavná činnosť:

- realizácia nových plochých striech

- opravy plochých striech

- klampiarske práce

 

Komplexné riešenie spočíva v obhliadke objektu a jeho vymeraní, odhade spotreby materiálu a potrebného času na realizáciu prác, vyhotovení cenovej ponuky, nákupe a dovoze materiálu, realizácii samotných prác vo vopred dohodnutom prevedení, a konečnom odovzdaní diela.

 

Doplnková činnosť:

- sieťkovanie, stierkovanie, maliarske práce

- sadrokartónové priečky, stropy 

- pokladanie plávajúcich podláh

- doprava a sťahovanie